Zmiana taryfy na ciepło

Zmiana taryfy na ciepło: Decyzja Prezesa URE OSZ-4210-36(9)/2011/387/XII/CK z dnia 22 września 2011 r.obowiązująca od 1listopada 2011 do 31 pażdziernika 2012r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 114poz.2062 z dnia 28.09.2011r.