Stawki

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT Grupa odbiorców I A Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat netto 1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 79291,8 rata – zł/MW/m-c 6607,65 2 Cena ciepła zł/GJ 33,99 3 Cena nośnika ciepła zł/m3 25,92 4 Stała stawka za usługi przesyłowe zł/MW/rok 33844,2 rata – zł/MW/m-c 2820,35 … Continue reading Stawki