Stawki

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT

Grupa odbiorców I A

Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat
netto
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 79291,8
rata – zł/MW/m-c 6607,65
2 Cena ciepła zł/GJ 33,99
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 25,92
4 Stała stawka za usługi przesyłowe zł/MW/rok 33844,2
rata – zł/MW/m-c 2820,35
5 Zmienna stawka za usługi przesyłowe zł/GJ 9,29

 

Grupa odbiorców I B

 

Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat
netto
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 79291,8
rata – zł/MW/m-c 6607,65
2 Cena ciepła zł/GJ 33,99
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 25,92
4 Stała stawka za usługi przesyłowe zł/MW/rok 46364,64
rata – zł/MW/m-c 3863,72
5 Zmienna stawka za usługi przesyłowe zł/GJ 12,11

 

Grupa odbiorców I C

 

Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat
netto
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 79291,8
rata – zł/MW/m-c 6607,65
2 Cena ciepła zł/GJ 33,99
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 25,92
4 Stała stawka za usługi przesyłowe zł/MW/rok 48689,64
rata – zł/MW/m-c 4057,47
5 Zmienna stawka za usługi przesyłowe zł/GJ 15,28