Przyłączanie

Skorzystaj szybko, posiadamy jeszcze trochę rezerw cieplnych sieciowych szczególnie z kotłowni centralnej opalanej miałem

Zasady przyłączania odbiorców:

1. Pobranie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
2. Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
3. Wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
4. Podpisanie umowy przyłączeniowej.
5. Opracowanie dokumentacji na przyłączenie (przyłącze, węzeł cieplny, instalacje wewnętrzne).
6. Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń (m.in. uzgodnienia z P.E.C Sp. z o.o. ).
7. Realizacja inwestycji zakończona odbiorem końcowym.
8. Złożenie zlecenia na dostawę ciepła .
9. Podpisanie umowy sprzedaży ciepła .
10. Rozpoczęcie dostawy ciepła potwierdzone protokołem.