Przetarg!

Choszczno, dnia 14.05.2012r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Choszcznie ul. Grunwaldzka 36, zaprasza do złożenia oferty techniczno-cenowej na wykonanie „modernizacji instalacji odpylania kotła WLM-5 .” w Ciepłowni Miejskiej w Choszcznie przy ul. 23 lutego 2.

Celem modernizacji jest redukcja emisji pyłów do atmosfery poniżej 100 mg/Nm³ przy 6% O2. Kocioł, którego instalacja odpylania będzie modernizowana wyposażony jest multicyklon osiowy, będący odpylaczem wstępnym a umiejscowiony na poziomie palacza w hali kotłów.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach :
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 "Infrastruktura ochrony środowiska" Działanie 4.4 "Ochrona powietrza"