(095) 765-79-64 pec@choszczno.net

Historia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało 1 czerwca 1992 roku.
Na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy Choszczno Nr XXII/138/92 z dnia 11 maja 1992 roku, Zarząd Miejski przejął od Wojewody Gorzowskiego nieruchomości będące własnością Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wlkp.

Akt notarialny powstania Spółki PEC został podpisany w Kancelarii Notarialnej Waldemara Dąbrowskiego Choszcznie dniu 20 maja 1992 roku. Powstała Spółka z kapitałem mieszanym, w której 76% udziałów miało Miasto i Gmina Choszczno a 24% udziałów objęli pracownicy przedsiębiorstwa.

Na pierwszego Prezesa Zarządu powołany został Pan Jerzy Gibaszek a w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołali: na Przewodniczącego RN Pana Eugeniusza Ziemczonka, pierwszymi Członkami RN zostali: Pan Tadeusz Drabik i Pan Marian Paśnik.

W kwietniu 1998 roku został zmieniony status Spółki aktem notarialnym, który mówił o przejęciu przez Miasto i Gminę Choszczno całości udziałów. Od tego roku Spółka ma tylko jednego właściciela, którym jest Miasto i Gmina Choszczno.

W 2012 roku 100% udziałów w spółce zostało sprzedanych dla MZEC Sp. Z o.o. Sp. K. w Zabrzu.
Od listopada 2019 roku 100% udziałów zakupiła firma SEC ENERGIA Sp. z o.o. w Szczecinie.

Główną działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż ciepła na potrzeby mieszkańców naszego miasta

Dane Spółki i Organizacja

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących przepisów prawa.

Adres: ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno
http: www.pec.choszczno.net
e-mail: pec@choszczno.net

tel. (095) 765-79-64
fax. (095) 765-79-65

Regon: 210021643
NIP: 594-000-33-04
KRS: 0000122449

Organizacja Spółki wygląda następująco:

Walne Zgromadzenie Wspólników
Zarząd Spółki
Dział Wytwarzania energii cieplnej
Dział obsługi Sieci cieplnej.

Struktura Spółki

Zarząd
Piotr Edward Kaszak – Prezes Zarządu

Grabowski Grzegorz – Członek Zarządu

Marlena Szczucka – Prokurent

 

1. Zarząd spółki składa się z dwóch osób tj. z Prezesa spółki oraz członka Zarządu.

2. Prezes spółki jest jednocześnie Dyrektorem przedsiębiorstwa spółki i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których Kodeks spółek handlowych, umowa Spółki lub uchwały Wspólników nie zastrzegają dla innych organów Spółki.

4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, regulaminów i uchwał Wspólników i Rady Nadzorczej.

5. Prezes spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

6. Do składania oświadczenia woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem

Nasze Biuro

ul. Grunwaldzka 36
73-200 Choszczno

Skontaktuj się z nami

e-mail: pec@choszczno.net
tel.: 95 765-79-64
fax.: 95 765-79-65

Obsługa klienta

Danuta Lewicka
tel.: 95 765-79-64
w godzinach od 8.00 do 13.00

Ciepłownia Miejska

ul. Malczewskiego 2
tel.: 957657117