Historia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało 1 czerwca 1992 roku. Na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy Choszczno Nr XXII/138/92 z dnia 11 maja 1992 roku, Zarząd Miejski przejął od Wojewody Gorzowskiego nieruchomości będące własnością Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wlkp. Akt notarialny powstania Spółki PEC został podpisany w Kancelarii Notarialnej Waldemara … Continue reading Historia