Historia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało 1 czerwca 1992 roku.

Na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy Choszczno Nr XXII/138/92 z dnia 11 maja 1992 roku, Zarząd Miejski przejął od Wojewody Gorzowskiego nieruchomości będące własnością Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wlkp.

Akt notarialny powstania Spółki PEC został podpisany w Kancelarii Notarialnej Waldemara Dąbrowskiego Choszcznie dniu 20 maja 1992 roku. Powstała Spółka z kapitałem mieszanym, w której 76% udziałów miało Miasto i Gmina Choszczno a 24% udziałów objęli pracownicy przedsiębiorstwa.

Na pierwszego Prezesa Zarządu powołany został Pan Jerzy Gibaszek a w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołali: na Przewodniczącego RN Pana Eugeniusza Ziemczonka, pierwszymi Członkami RN zostali: Pan Tadeusz Drabik i Pan Marian Paśnik.

W kwietniu 1998 roku został zmieniony status Spółki aktem notarialnym, który mówił o przejęciu przez Miasto i Gminę Choszczno całości udziałów. Od tego roku Spółka ma tylko jednego właściciela, którym jest Miasto i Gmina Choszczno.

W 2012 roku 100% udziałów w spółce zostało sprzedanych dla MZEC Sp. Z o.o. Sp. K. w Zabrzu

 

Główną działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż ciepła na potrzeby mieszkańców naszego miasta

Organizacja Spółki wygląda następująco:

  • Walne Zgromadzenie Wspólników
  • Zarząd Spółki
  • Dział Wytwarzania energii cieplnej
  • Dział obsługi Sieci cieplnej.