Działalność

Istota działalności Istotą działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie jest zabezpieczenie ogrzewania budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego, oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń ciepłowniczych w Choszcznie.   Działalność koncesjonowana Podstawową działalnością Spółki jest dystrybucja i obrót ciepłem na które to działalności Spółka posiada koncesje. Decyzjami Prezesa URE z dnia 06.10.1998 r., … Continue reading Działalność