Działalność

Istota działalności

Istotą działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie jest zabezpieczenie ogrzewania budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego, oraz utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń ciepłowniczych w Choszcznie.

 

Działalność koncesjonowana

Podstawową działalnością Spółki jest dystrybucja i obrót ciepłem na które to działalności Spółka posiada koncesje. Decyzjami Prezesa URE z dnia 06.10.1998 r., udzielono z urzędu P.E.C Sp. z o.o. w Choszcznie koncesji na wytwarzanie Nr WCC/150/387/U/1/98/MS oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/159/387/U/1/98/MS. Decyzją z dnia 07.01.2002 r. zostają zmienione koncesje na wytwarzanie na Nr WCC/150A/387/W/3/2002/MJ oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła na Nr PCC/159A/387/W/3/2002/MJ. Decyzją z dnia 09.10.2002 r. została zmieniona koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła na Nr PCC/159B/387/W/OSZ/2002/AS.