(095) 765-79-64 pec@choszczno.net

BIP – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie

Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących przepisów prawa.

Adres: ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno

http: www.pec.choszczno.net
e-mail: pec@choszczno.net

tel. (095) 765-79-64
fax. (095) 765-79-65

Regon: 210021643
NIP: 594-000-33-04
KRS: 0000122449

Cel działalności

Celem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Choszczno w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła w gorącej wodzie.

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.026.000.00 zł.
Od listopada 2019 roku 100% udziałów zakupiła firma SEC ENERGIA Sp. z o.o. w Szczecinie.

Zarząd Spółki

– Piotr Kaszak – Prezes Zarządu
– Grzegorz Grabowski – v-e Prezes Zarządu
– Marlena Szczucka – Prokurent

Nasze Biuro

ul. Grunwaldzka 36
73-200 Choszczno

Skontaktuj się z nami

e-mail: pec@choszczno.net
tel.: 95 765-79-64
fax.: 95 765-79-65

Obsługa klienta

Danuta Lewicka
tel.: 95 765-79-64
w godzinach od 8.00 do 13.00

Ciepłownia Miejska

ul. Malczewskiego 2
tel.: 957657117