BIP

Informacje o Spółce

Dane Spółki
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących przepisów prawa.

Adres: ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno

http: www.pec.choszczno.net
e-mail: pec@choszczno.net

tel. (095) 765-79-64
fax. (095) 765-79-65

Regon: 210021643
NIP: 594-000-33-04
KRS: 0000122449

Cel działalności
Celem działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Choszcznie jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Choszczno w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła w gorącej wodzie.

Majątek
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.026.000.00 zł.
MZEC Sp. z o.o. spółka komandytowa 41-800 Zabrze, z siedzibą w Chojnicach ul. Ceynowy 15, posiada 100% udziałów.

Zarząd Spółki :
– Piotr Kaszak – Prezes Zarządu
– Grzegorz Grabowski – v-e Prezes Zarządu

– Marlena Szczucka – Prokurent