Usługi Eksploatacyjne

Istotą usług eksploatacyjnych świadczonych przez PEC Sp. z o.o. w Choszcznie jest prowadzenie zleconej konserwacji instalacji c.o. węzłów i sieci ciepłowniczych.
Konserwacja prowadzona jest w oparciu o umowę na konserwację oraz zlecenie konserwacji.

Usługi budowlano-remontowe

Wykonujemy liczne prace budowlane i remontowe z zakresu: 
remontu, konserwacji i modernizacji węzłów cieplnych;
obsługi technicznej systemu ciepłowniczego;

Zaoszczędź na cieple - to takie proste!

Z analiz opłat za ogrzewanie budynków mieszkalnych wynika duże ich zróżnicowanie, uzależnione głównie od:
  • wieku budynku
  • technologii wykonania budynku
  • zastosowanych rozwiązań technicznych dla instalacji c.o.
  • prowadzonych przez właścicieli remontów i modernizacji.
Dlatego my mamy dla Ciebie najlepsze rozwiązania:
  • Bezpieczna energia– czynnikiem grzewczym jest woda, nie ma wiec zagrożenia wybuchem, zatruciem lub pożarem. Zaawansowanie technologiczne urządzeń automatycznej regulacji i sterowania dostosowuje jej temperaturę i przepływ do potrzeb odbiorcy, utrzymuje ciśnienie i temperaturę na właściwym poziomie.
  • Wysoki komfort– odbiorca ciepła nie musi się martwić ani o zaopatrzenie w paliwo, ani o remonty czy też konserwacje urządzeń.
  • Pewność zaopatrzenia– świadczone usługi przez P.E.C to najnowocześniejszy standard usług komunalnych świadczonych dla mieszkańców miasta. Najbardziej bezpieczny i niezawodny sposób zaopatrzenia w ciepło dostępny przez 24 godziny na dobę.
  • Wysoka sprawność wytwarzania– obecny stan techniczny naszych kotłów daje nam sprawność w granicach 80%. Przyszłe nakłady modernizacyjne pozwolą nam poprawić te sprawność do 86%. Niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery – nasze multicyklony obniżają ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery